Please try to visualize Mehmet Tahir SANDIKKAYA somewhere around here as your browser cannot render his image on the screen.

mehmet tahir sandıkkaya

Bu yöre betikler etkinken daha güzel görünür. / This site looks better when scripting is enabled.

🔐

Bilgisayar Güvenliği araştırmacısı Mehmet Tahir SANDIKKAYA'nın ağ yöresi

İTÜ'de verdiğim dersleri lütfen ninova'dan izleyin. İngilizce özgeçmişimi buradan indirebilirsiniz. Tamamladığım ve yürüttüğüm projeleri, danışmanlıkları, yayınlarımı ve öğrencilerimi ilgili sayfalarda görebilirsiniz.


Erişim

Kişisel haberleşme için her zaman e-postayı yeğlerim. İçerikle ilgileniyorsam yanıt veririm.

Profesyonel haberleşmede de e-postayı öncelikli kullanıyorum. Ancak diğer seçenekler de işinize yarayabilir.

e-posta
PGP Anahtar belirteciBB58 7431 784A A2D1
OdaEEB 5310
PostaİTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, TR34469, İstanbul.
Oda telefonu+90 212 285 3585
Belgegeçer+90 212 285 3585
ORCID0000-0002-9756-603X
Researcher IDB-1628-2016
Scopus Author ID16242572800
Google ScholarMehmet Tahir SANDIKKAYA
dblpMehmet Tahir SANDIKKAYA
Microsoft ScholarMehmet Tahir SANDIKKAYA
Semantic ScholarMehmet Tahir SANDIKKAYA
Publons1202144
IEEE Xplore37831962400
Müthiş tasarımlı üniversite yöresisandikkaya
YÖK Araştırmacı ID184592

Eğitim

İltekin İlkokulu1985~1990
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi1990~1997
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Lisans Programı1998~2002
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı2002~2005
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Doktora Programı2006~2015

İlişik

Adı nedeniyle değil ancak çalışma sürelerinin kısalığı nedeniyle sözünü etmemek gerekecek pek çok değerli şirkette ya da eğitim kurumunda çeşitli sıfatlarla çalıştım.

2002 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (bana kalırsa araştırmacı olarak) çalışıyorum.

2008~2010 yılları arasında İTÜ'deki görevime ara vererek Katholieke Universiteit Leuven Technologiecampus Gent'teki MSEC araştırma grubunda çalıştım.

2018 yazından 2019 kışına dek Grenoble-Alpes Üniversitesi Grenoble Teknoloji Enstitüsü'nün Grenoble İnformatik Laboratuvarı'ndaki Drakkar grubunda konuk araştırmacı olarak bulundum.

Ayrıca, uzun süredir IEEE üyesi, 2020'deb beri kıdemli üyesiyim.


Araştırma

Bilgisayar güvenliği ortak kapsamı içinde; bulut bilişim, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve bilgisayar ağları alanlarında araştırmalar yapıyorum. Aşağıdaki liste daha belirleyici olabilir.


Yayınlar

Makaleler

Bildiriler

Tezler

Projeler

Tamamlanmış araştırma projeleri

Süregiden araştırma projeleri


Danışmanlıklar

Tamamlanmış proje danışmanlıkları

Gizlilik anlaşmaları uyarınca ayrıntılar sunulmamıştır.


Öğretim

Derslerimden birini alan bir öğrenciyseniz ve dersle ilgili anonim yorumlarınız olacaksa lütfen anonim geribesleme formunu kullanın.

Katılım ile kazanılan not ilişkisini gösteren çizim
Derse katılım ile kazanılan not ilişkisi.
Ders verdiğim yıllar içinde öğrencilerin derse katılımı ile dönem sonunda hak ettikleri not arasındaki ilişki hep dikkatimi çekmiştir. Bu gerçeği kanıta dayandırmak için %70 devamlılık koşuluyla örtüşen bu görsel yeterli olur sanıyorum. Çizim, 2016'dan bu yana derslerime katılan toplam 1674 öğrencinin notları ve (14 haftalık döneme göre normalize edilmiş) derse katılımları yıla göre derlenerek oluşturulmuştur.
Lisans öğrencilerinin not dağılımını gösteren çizim
Lisans öğrencilerinin not dağılımı.
Çizim, 2016'dan bu yana derslerime katılan toplam 1127 lisans öğrencisinin notlarının dağılımını göstermektedir. Dağılımdan da görülebildiği gibi, notların belirlenmesi sırasında öğrenci yararına kararlar ağırlıktadır. Bu dağılıma göre, öğrencilerin hak ettikleri ortalama not 2,56/4,00 civarındadır. Bu durumda her öğrencinin bir harfli nottan daha fazla kayırıldığı söylenebilir. Dağılımın çarpıklığı öğrencinin yararına 1,88 olarak ölçülmüştür.

2020/21 Güz döneminde verdiğim dersler:

Önceki dönemlerde verdiğim dersler:


Öğrenciler


Uygulamalar

Tutarlı çalıştığını düşündüğüm işe yarar, başka yerde bulunmaz, ufak uygulamalar oldukça buraya ekliyorum.


İzlenimler

Dünya üzerine ilk izlenim: Hiç hoş değil.2009-06-29

"Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, 'Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır' demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.

Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, 'Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir' diye düşünecek, ama hiç bir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, 'demek adalet örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek.'

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, 'ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.'

İşte benim anladığım Türk Genci ve Türk Gençliği!"

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, 5 Şubat 1933
Varsayılan ayarlar olmasaydı bazı ülkelerde bilgisayar kullanılamazdı.2017-08-17

Vs.

Ve saire.


Web page of Computer Security researcher Mehmet Tahir SANDIKKAYA

Please follow my lectures in Istanbul Technical University via ninova. You may find my resume here. You may check the ongoing and finished projects, consultancies, my publications, and my students in the related pages.


Contact

For personal communications I accept only e-mail. (You must legibly rewrite it, though.) If you need detailed contact information, just send me an e-mail. I'll answer you if I am interested in the content.

For professional use, I still prefer e-mail. Still, other means of communication may help you.

e-mail
PGP Key IDBB58 7431 784A A2D1
RoomEEB 5310
PostİTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, TR34469, İstanbul.
Phone+90 212 285 3585
Fax+90 212 285 3585
ORCID0000-0002-9756-603X
Researcher IDB-1628-2016
Scopus Author ID16242572800
Google ScholarMehmet Tahir SANDIKKAYA
dblpMehmet Tahir SANDIKKAYA
Microsoft ScholarMehmet Tahir SANDIKKAYA
Semantic ScholarMehmet Tahir SANDIKKAYA
Publons1202144
IEEE Xplore37831962400
University web page with a funky designsandikkaya

Education

İltekin Primary School, Ankara.1985~1990
Ankara Atatürk Anatolian High School1990~1997
Istanbul Technical University, Bachelor of Science program in Electrical Engineering.1998~2002
Istanbul Technical University, Master of Science program in Computer Science.2002~2005
Istanbul Technical University, Philosophiæ Doctor program in Computer Science.2006~2015

Affiliation

I have worked in many valuable companies for short periods in different positions.

I am working (mostly as a researcher in my opinion) in Istanbul Technical University since 2002.

During 2008~2010, I was with MSEC research group of Katholieke Universiteit Leuven Technologiecampus Ghent.

During summer 2018 till winter 2019, I have been with Drakkar group at Grenoble Informatics Laboratory of Grenoble Institute of Technology in University of Grenoble-Alpes as an invited research fellow.

A member of IEEE, senior member since 2020.


Research

I research in cloud computing, cyber-physical systems, IoT and computer networks within the common context of computer security. Following list can give a better idea:


Publications

Journals

Conferences

Theses


Projects

Completed research projects

Ongoing research projects


Consultancy

Completed project consultancy

Details are omitted with respect to non-disclosure agreements.


Teaching

If you are one of my students and want to send anonymous feedback on my courses, please use this anonymous feedback form.

Correlation of attendance with grade
Correlation of attendance with grade.
Throughout the years, I closely observed the effect of attendance to grades. I suppose this figure, which overlaps with the 70% attendance requirement, is evidential. The figure compiles a total of 1674 students' grades and (normalized to 14 week semester) attendance, till 2016.
Cumulative grade distribution of the undergraduate students
Cumulative grade distribution of the undergraduate students.
The graph includes the cumulative grade distribution of a total of 1127 students since 2016. One can observe that students' profit is considered during the assignment of the grades. The average grade of students is 2.56/4.00 with respect to the distribution. Therefore, each student has favored more than a letter grade on average. The skew of the distribution is determined as 1.88 to the advantage of the students.

The courses I taught during 2020/21 Fall semester:

The courses I taught during...


Students


Applications

I try to add some tiny utilities when I believe its hard to find similar applications elsewhere.


Impressions

Useful heuristic: when someone says “maybe the blockchain will solve this” they probably understand neither the problem nor the blockchain.by Matt Blaze, 2017
What CS majors should knowby Matt Might
Teach Yourself Programming in Ten YearsPeter Norvig, 2014
What every programmer should know about memory, Parts 1-9Ulrich Drepper, 2007-09-21
First impression on life: Not so good.2009-06-29
What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point ArithmeticDavid Goldberg, 1991-03
Kerckhoffs' Principles
  1. The system must be practically, if not mathematically, indecipherable;
  2. It should not require secrecy, and it should not be a problem if it falls into enemy hands;
  3. It must be possible to communicate and remember the key without using written notes, and correspondents must be able to change or modify it at will;
  4. It must be applicable to telegraph communications;
  5. It must be portable, and should not require several persons to handle or operate;
  6. Lastly, given the circumstances in which it is to be used, the system must be easy to use and should not be stressful to use or require its users to know and comply with a long list of rules.
Auguste Kerckhoffs, 1883
The purpose of abstraction is not to be vague, but to create a new semantic level in which one can be absolutely precise. Edsger Dijkstra, The Humble Programmer, 1972
A Stick Figure Guide to the Advanced Encryption Standard (AES)by Jeff Moser, 2009-09-22

Etc.

Et cetera.